Overzicht: De handen van gezondheidswerkers spelen een belangrijke rol in het veilig houden van patiënten. Als gezondheidswerkers hun handen niet reinigen op de juiste momenten, met gebruik van de juiste methoden, kunnen ze infectieveroorzakende micro-organismen overdragen via hun handen van de ene naar de andere patiënt. Het toepassen van handhygiëne op belangrijke momenten is een belangrijke gezondheidszorginterventie. Handhygiëne vermindert de overdracht van micro-organismen (waaronder die welke antibiotica-resistent zijn), verhoogd de patiëntenveiligheid en vermindert gezondheidszorg-gerelateerde infecties (HAI’s). Een effectieve en tijdige handhygiëne is een basiscomponent van infectiepreventie en controle.

Leerdoelen: Aan het eind van deze cursus moeten de participanten in staat zijn om:

  • Handhygiëne te beschrijven als een belangrijk component van infectiepreventie en controle;
  • De 5 Momenten voor Handhygiëne te identificeren;
  • Handschoenengebruik en handhygiëne te bespreken tijdens patiëntenzorg activiteiten;
  • De juiste manier te demonstreren van handen wassen met zeep en water volgens de methode aanbevolen door de WHO;
  • De juiste manier te demonstreren om handhygiëne toe te passen met een handsanitizer op alcoholbasis (ABHR) volgens de methode aanbevolen door de WHO; en
  • Belangrijke problemen en aspecten van handhygiëne te bespreken binnen de gezondheidszorginstelling.