De COVID-19 pandemie treft oudere personen onevenredig veel, vooral degenen die in instellingen voor langdurige zorg (LTCF) wonen, met een significant effectop het sterfte- en ziektecijfer. Gecoördineerde actie is nodig om het effect van COVID-19 te verminderen door het verbeteren van de Infectiepreventie en Controle (IPC) maatregelen in LTCF. De COVID-19 IPC cursus voor LTCF bestaat uit 4 trainingsmodules die gebruikt moeten worden in combinatie met de LTCF communicatie toolkit en de checklist voor paraatheid . Dit pakket is afgestemd op LTCF en is gebaseerd op gedegen technische begeleiding van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) over IPC.