Overzicht:

Deze cursus behandelt de Infectiepreventie en Controle (IPC) maatregelen die noodzakelijk zijn om:

  • Voorbereid en gereed te zijn om te reageren op een uitbraak, in het bijzonder de uitbraak vanwege COVID-19.
  • Mens-op-mens overdracht te beperken door de IPC interventies aanbevolen door de WHO te implementeren.
  • Identificeren, isoleren en rapporteren van vermoedelijke en bevestigde gevallen.

Hulpmiddelen zijn aangehecht aan elk module om u te helpen om dieper te duiken in dit onderwerp.

Leerdoelen:

Na afronding van deze cursus zult u in staat moeten zijn om:

  • IPC en de rol ervan in de context van voorbereidheid, gereedheid en respons te definiëren;
  • De huidige epidemiologische COVID-19 situatie te beschrijven, waaronder case definities en tekenen & symptomen;
  • Bronbeheersing, administratieve beheersmaatregelen en milieu- en technische beheersmaatregelen te beschrijven;
  • De IPC maatregelen aanbevolen door de WHO voor gezondheidszorg-instellingen te beschrijven, waaronder bij het omgaan met vermoedelijke of bevestigde COVID-19 cases;
  • Extra IPC maatregelen te beschrijven die genomen moeten worden om ondersteuning te bieden bij de algemene voorbereidheid in een gezondheidszorginstelling.