Real-time training during global emergencies is critical for effective preparedness and response to the PAHO VCPH and the WHO COVID-19 channel provide learning resources for the outbreak of coronavirus disease (COVID-19). As the outbreak continues to evolve, new resources will be added and existing courses will be updated to best reflect the changing context.

Standaard Voorzorgsmaatregelen: Handhygiëne (Nederlands)

Overzicht: De handen van gezondheidswerkers spelen een belangrijke rol in het veilig houden van patiënten. Als gezondheidswerkers hun handen niet reinigen op de juiste momenten, met gebruik van de juiste methoden, kunnen ze infectieveroorzakende micro-organismen overdragen via hun handen van de ene naar de andere patiënt. Het toepassen van handhygiëne op belangrijke momenten is een belangrijke gezondheidszorginterventie. Handhygiëne vermindert de overdracht van micro-organismen (waaronder die welke antibiotica-resistent zijn), verhoogd de patiëntenveiligheid en vermindert gezondheidszorg-gerelateerde infecties (HAI’s). Een effectieve en tijdige handhygiëne is een basiscomponent van infectiepreventie en controle.

Leerdoelen: Aan het eind van deze cursus moeten de participanten in staat zijn om:

 • Handhygiëne te beschrijven als een belangrijk component van infectiepreventie en controle;
 • De 5 Momenten voor Handhygiëne te identificeren;
 • Handschoenengebruik en handhygiëne te bespreken tijdens patiëntenzorg activiteiten;
 • De juiste manier te demonstreren van handen wassen met zeep en water volgens de methode aanbevolen door de WHO;
 • De juiste manier te demonstreren om handhygiëne toe te passen met een handsanitizer op alcoholbasis (ABHR) volgens de methode aanbevolen door de WHO; en
 • Belangrijke problemen en aspecten van handhygiëne te bespreken binnen de gezondheidszorginstelling.
https://openwho.org/courses/IPC-HH-NL

Infectiepreventie en Controle (IPC) van het COVID-19 Virus (Nederlands)

Overzicht:

Deze cursus behandelt de Infectiepreventie en Controle (IPC) maatregelen die noodzakelijk zijn om:

 • Voorbereid en gereed te zijn om te reageren op een uitbraak, in het bijzonder de uitbraak vanwege COVID-19.
 • Mens-op-mens overdracht te beperken door de IPC interventies aanbevolen door de WHO te implementeren.
 • Identificeren, isoleren en rapporteren van vermoedelijke en bevestigde gevallen.

Hulpmiddelen zijn aangehecht aan elk module om u te helpen om dieper te duiken in dit onderwerp.

Leerdoelen:

Na afronding van deze cursus zult u in staat moeten zijn om:

 • IPC en de rol ervan in de context van voorbereidheid, gereedheid en respons te definiëren;
 • De huidige epidemiologische COVID-19 situatie te beschrijven, waaronder case definities en tekenen & symptomen;
 • Bronbeheersing, administratieve beheersmaatregelen en milieu- en technische beheersmaatregelen te beschrijven;
 • De IPC maatregelen aanbevolen door de WHO voor gezondheidszorg-instellingen te beschrijven, waaronder bij het omgaan met vermoedelijke of bevestigde COVID-19 cases;
 • Extra IPC maatregelen te beschrijven die genomen moeten worden om ondersteuning te bieden bij de algemene voorbereidheid in een gezondheidszorginstelling.
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-NL

COVID-19: Hoe persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) aan - en uit te trekken (Nederlands)

Samenvatting: 

Dit is een handleiding voor gezondheidswerkers die betrokken zijn in patiëntzorg activiteiten in een gezondheidszorg setting. Het doel van de handleiding is om te laten zien welk type persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) noodzakelijk zijn om uzelf op de juiste manier te beschermen. Op basis van huidig beschikbaar bewijs heeft de WHO, PPE aanbevolen voor de zorg van COVID patiënten die gericht zijn op CONTACT en DRUPPELS voorzorgsmaatregelen, met uitzondering van nevelproducerende procedures die gebaseerd zijn op CONTACT en VERSPREIDING DOOR DE LUCHT (hiervoor is een ademhalingsmasker zoals N95, FFP2, FFP3 vereist). Denk eraan dat PPE deel uitmaakt van een bredere infectiepreventie en bestrijding reeks van maatregelen en gebruikt moeten worden als onderdeel van een multimodale strategie voor de behandeling van COVID-19 patiënten. Alleen klinisch personeel dat getraind is en dat bekwaam is in het gebruik van PPE moet toegelaten worden tot de kamer van de patiënt.

Leerdoelen: 

Aan het eind van deze cursus zullen de participanten in staat zijn om:

 • De correcte manier demonstreren om PPE aan - en uit te trekken; en
 • De correcte manier demonstreren om handhygiëne toe te passen met een handsanitizer op alcoholbasis (ABHR), volgens de methode aanbevolen door de WHO..

Cursusduur: 

Ongeveer 15 minuten.

Certificaat: Een bevestiging van deelname is beschikbaar voor deelnemers die 100% van het cursusmateriaal voltooien.

Na het voltooien van deze cursus:

Vertaling in de Nederlandse taal van COVID-19:

How to put on and remove personal protective equipment (PPE), 2020. WHO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of accuraatheid van deze vertaling. In geval van enige inconsistentie tussen de Engelse en de Nederlandse taal vertaling, zal de originele Engelse versie de bindende en autentieke versie zijn.

https://openwho.org/courses/IPC-PPE-NL

Emerging respiratory viruses, including COVID-19: methods for detection, prevention, response and control

This course provides a general introduction to emerging respiratory viruses, including novel coronaviruses. By the end of this course, you should be able to describe:

 • The nature of emerging respiratory viruses, how to detect and assess an outbreak, strategies for preventing and controlling outbreaks due to novel respiratory viruses;
 • What strategies should be used to communicate risk and engage communities to detect, prevent and respond to the emergence of a novel respiratory virus.

There are resources attached to each module to help you dive further into this topic.

https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov

Clinical Care Severe Acute Respiratory Infection

This course includes content on clinical management of patients with a severe acute respiratory infection.

It is intended for clinicians who are working in intensive care units (ICUs) in low and middle-income countries and managing adult and pediatric patients with severe forms of acute respiratory infection (SARI), including severe pneumonia, acute respiratory distress syndrome (ARDS), sepsis and septic shock. It is a hands-on practical guide to be used by health care professionals involved in clinical care management during outbreaks of influenza virus (seasonal) human infection due avian influenza virus (H5N1, H7N9), MERS-CoV, COVID-19 or other emerging respiratory viral epidemics.

https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection

ePROTECT Respiratory Infections

This course provides a general introduction to Acute Respiratory Infections (ARIs) and basic hygiene measures to protect against infection. By the end of the course, you should be able to describe basic information about ARIs including what they are, how they are transmitted, how to assess the risk of infection and list basic hygiene measures to protect against infection.

https://openwho.org/courses/eprotect-acute-respiratory-infections

Infection Prevention and Control (IPC) for Novel Coronavirus (COVID-19)

This course will cover the Infection Prevention and Control (IPC) measures required in order to:

 • Be prepared and ready to respond to an outbreak, in particular, the one due to COVID-19.
 • Limit human to human transmission by way of implementing WHO recommended IPC interventions.
 • Identify, isolate and report suspect and confirmed cases.

There are resources attached to each module to help you dive further into this topic.

https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN

Operational Planning Guidelines and COVID-19 Partners Platform to support country preparedness and response

This 3-module learning package introduces the context for the need for a coordinated global response plan to the COVID-19 outbreak. It provides the required guidance to implement the Operational Planning Guidelines to Support Country Preparedness and Response. These planning guidelines describe priority steps and actions to be included in countries’ preparedness and response plans across the major areas of public health preparedness and response. This is aligned with the previously published COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP). By the end of this course, the appointed UNCT lead planners and relevant partners should be able to assess and fill in capability gaps to respond to the COVID-19 outbreak.

https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparedness-and-response-EN

Severe Acute Respiratory Infection (SARI) Treatment Facility Design

Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. This course provides principles, minimum requirements and technical specifications to design and set up SARI-related facilities though short lectures and technical tutorials. It targets personnel involved in preparedness and response, including health managers and planners, architects, engineers, logistics, water and sanitation staff, clinical and nursing staff, carers and other health care providers, and health promoters.

https://openwho.org/courses/SARI-facilities